Mecenaat is vitaal om de diversiteit, autonomie en onafhankelijkheid van het onderzoek te garanderen.

Het onderzoek kan even goed uitgevoerd worden door kleine ploegen die creatief en innoverend kunnen werken, net zoals de groet laboratoria.

 

Het Fonds wil een kans bieden aan alle vorsers

steun
verlenen aan kleine ploegen die onafhankelijk, origineel en gedurfd ondereok doen

+

ervaren
 clinici helpen om ook klinische studies uit te voeren

+

doctoraatsthesissen financieren

+

 onderzoeksmateriaal en werkingskosten
subsidiëren

+

 andere financieringsbronnen aanvullen

+

nieuwe projecten
bevorderen ...

Deze financiering zijn mogelijk dankzij de vrijgevigheid van alle donateurs van het Fonds.