" Zonder de opeenstapeling van kleine stappen kan een reis van duizend mijl niet worden volbracht." Xun Zi (Chinese filosoof, 313-238 v. Chr.)

De inkomsten van het Fonds zijn bijna uitsluitend afkomstig van particuliere giften en het mecenaat. Door enkele sponsors en subsidies die punctueel worden verleend voor de publicatie van informatieve brochures of de organisatie van evenementen kan het belangrijkste deel van zijn fondsen worden gespendeerd aan het medisch onderzoek.

Tegenwoordig vereist dit van onderzoekers spitstechnologie, geavanceerde apparatuur en aanzienlijke financiële investeringen die de overheid momenteel slechts ten dele voor haar rekening kan nemen.

Alle nodige bijdragen zijn dus altijd welkom  !


Het Fonds voor Hartchirurgie is erkend door het Ministerie voor Wetenschapsbeleid en het Ministerie van Financiën. Het Fonds mag dus fiscale attesten afleveren voor alle giften van  40 en meer over het voorbije jaar.