De raad van bestuur van het fonds heeft de jaarlijkse Jacqueline Bernheim Wetenschappelijke Prijs
in het leven geroepen dankzij het legaat dat ze in 1998 ontving van haar moeder, wijlen mevrouw Olga Bernheim.

Deze prijs heeft het werk van onderzoekers van alle universiteiten in het land bekroond.

De verscheidenheid aan thema’s van het bekroonde onderzoek getuigt van de constante bezorgdheid van de jury om wetenschappelijk onderzoek op hoog niveau aan te moedigen, origineel en met vooruitzichten voor verdere ontwikkeling.