Het Fonds voor Hartchirurgie kent jaarlijks aan een jonge onderzoeker de “Jacqueline Bernheim-prijs” toe, waarmee een succesvol fundamenteel of klinisch onderzoekswerk met betrekking tot cardiologie, cardiovasculaire chirurgie of thoracale orgaantransplantatie wordt beloond.

  • Kandidaten zullen de leeftijd van 40 jaar niet hebben overschreden op het moment van indiening van hun werk en zullen verbonden zijn aan een Belgische universitaire instelling.
  • Het bedrag van de prijs is 30.000 € voor het jaar 2024.
  • De deadline voor aanvragen is 31 maart 2024.

De dossiers (proefschrift of gelijkwaardig) geschreven in het Engels, worden per e-mail verzonden naar info@hart-chirurgie-cardiaque.org ter attentie van dr. Martine Antoine, secretaris van de prijs, en in 8 papieren exemplaren naar het Fonds voor Hartchirurgie, Tenbosstraat 11 te 1000 Brussel.

De jury van de Jacqueline Bernheimprijs, bestaande uit professoren van de verschillende Belgische universiteiten, beraadslaagt eind juni. De Prijs wordt uitgereikt in het 4e kwartaal van 2025.

Het reglement van de Prijs is hier beschikbaar.