Er zijn veel onderzoeksgebieden om hart- en vaatziekten beter onder controle te krijgen en om zorgen voor hartpatiënten te verbeteren : 

cardiovasculaire preventie
+
celtherapie
+
harttransplantatie
+
weesziekten
+
hartrevalidatie
+
chirurgische behandelingen
+
pediatrische en congenitale cardiologie

Klinisch onderzoek, fundamenteel onderzoek, geslachtsonderzoek, enz. Cardiovasculair onderzoek is veelzijdig.
U wenst een bepaald project of onderzoekdomein te steunen ?

Gelieve dit te vermelden in de mededeling van uw gift.

Uw vastberadenheid en vrijgevigheid helpen het medisch onderzoek verder.