Zij steunen cardiovasculair onderzoek :

Olivette G. (Brussel)
« Mijn zoon was slechts 4 dagen oud toen hij en operatie onderging met transpositie van de grote vaten. Hij was het vierde kind dat in België een dergelijke ingreep heeft ondergaan. Hij werd opnieuw geopereerd toen hij 14 was, maar lijdt nog steeds aan aritmie. Iedereen kan een hartprobleem krijgen, en onderzoekers steunen omwille van de vooruitgang in de geneeskunde is dus essentieel. »


Anne R. (Brugge)
« Ik stond op de wachtlijst voor een hart- en longtransplantatie toen me een nieuwe behandeling werd voorgesteld die me een tweede leven gaf. Dat was 18 jaar geleden. Vandaag vervangen twee nieuwe medicamenten mijn toenmalige behandeling, en ze bieden comfort in mijn leven. Ik wens het wetenschappelijk onderzoek te steunen, in de hoop dat de vorsers ooit een middel zullen vinden om me totaal te genezen. »


Pierre D. (Waterloo)
« Na een dom wegongeval, toen ik 17 jaar oud was, moest ik een jaar later belangrijke thoracale en aortachirurgie ondergaan. Veertig jaar later heb ik nog steeds de indruk dat ik door het oog van de naald ben gekropen. Ik wil dan ook mijn erkentelijkheid betuigen om het nieuwe leven dat mij geschonken werd na dat ongeval. »


Mady L. (Luik)
« Ik besef maar al te goed hoe groot de financiële behoeften voor het medisch onderzoek zijn en hoe noodzakelijk het is hieraan bij te dragen om de grenzen van ziekte en dood terug te kunnen dringen. Vanaf het hartoperatie, veertig jaar geleden van onze jongste zoon, die toen 3 was, blijf ik altijd grote dankbaarheid koesteren jegens de artsen. »


« Mijn man kreeg een hartinfarct, maar dankzij de medische vooruitgang kon zijn leven destijds worden gered. Onderzoek doet wonderen en moet dus vooràl worden voortgezet ! »