Het stijgende succes van de elektronische sigaret werpt vele vragen op rond publieke gezondheid, maar degelijk onderzoek naar goede en slechte gevolgen van ’vapotage’ blijft zo goed als uit. Een vorser van de ULB, Martin Chaumont, is nu van plan grondig de effecten te bestuderen op de cardiovasculaire gezondheid met een onderzoeksbudget van ons Fonds toegekend dankzij uw steun. Een stand van zaken over dit substitutiemiddel voor de klassieke sigaret.

ECMO’ wordt vandaag meer en meer toegepast om tijdelijke deficiëntie op te vangen van vitale organen, zoals bij hart- of longdecompensatie. Het contact van het bloed met de kunstmatige oppervlakken van de oxygenator verhoogt echter het risico van bloeding en trombose. Christophe Vandenbriele (KUL) kreeg de steun van ons Fonds om te trachten antistollingstherapie proberen te verbeteren bij patiënten onder ECMO. Lees het interview over zijn veelbelovende studie.

Aankoop van een volledig nieuwe echograaf. Hiermee wilt een groep vorsers een reeks originele projecten afronden, onder meer in het domein van torsie-beeldvorming, cardiomyopathie en aanleg voor pulmonale arteriële hypertensie. Focus op dit toestel dat veelbelovend is voor de wetenschappelijke vooruitgang.