Vynckier ...zoals die mannen  !

Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaak voor vrouwen in België. Maar in de collectieve verbeelding zijn mannen het vaakst betrokken. Wat zijn de gevolgen van deze afgekapte visie op het beheer van risicofactoren, het beheer en de opvolging van aanbevelingen naar geslacht ? Dit is het onderwerp van het proefschrift dat Pieter Vynckier met uw steun aan de Universiteit Gent heeft uitgevoerd.

« Mijn onderzoek vraagt om verder werk, bijvoorbeeld meer kwalitatief onderzoek naar de reden van de gesignaleerde verschillen. En ten slotte moeten ook meer vrouwen worden opgenomen in klinische onderzoeken, die tegenwoordig vaak worden gedomineerd door mannelijke patiënten. » concludeert Pieter Vynckier.

Lees het pdf artikel van Christian Du Brulle.

Thesis info