Hart- en vaatziekten blijven de eerste oorzaak van mortaliteit wereldwijd.
In ons land kan hun toename verklaard worden door een groeiende incidentie van arteriële hypertensie, diabetes, obesitas, en ook door de veroudering van de bevolking. Betere overlevingskansen zijn ongetwijfeld gelinkt aan preventie, vroegtijdige diagnose en meer efficiënte therapeutische strategieën, dit dankzij vooruitgang in het wetenschappelijk onderzoek.

“Dit onderzoek vergt steeds duurdere technologieën en materialen, maar helaas krimpen de budgetten in België steeds meer.” T. Bové, hartchirurg, UGent

Dat is de reden waarom het Fonds voor Hartchirurgie zich sedert 1980 inzet om steun te verlenen aan het academisch onderzoek in ons land.

 

ETHISCHE FONDSENWERVING