Het « FONDS VOOR HARTCHIRURGIE  », een vereniging zonder winstoogmerk (KBO nr 0420805893), stelt zich als taak de strijd aan te gaan tegen de aanhoudende moderne epidemie van hart- en vaataandoeningen, die in ons land de eerste doodsoorzaak zijn ondanks de geboekte vooruitgang wat betreft de behandeling van hartpatiënten. De huidige levensstijl werken risicofactoren van hart- en vaataandoeningen in de hand en daarnaast ligt de langere levensverwachting aan de oorsprong van een groeiend aantal gevallen van hartfalen.

Het actieveld van het Fonds bestaat uit :

  • De financiering en het promoten van wetenschappelijk onderzoek
  • Informatieverspreiding ter preventie van hart- en vaataandoeningen
  • Raadgevingen ter bevordering van een goed herstel van patiënten en patiënten na een hartoperatie.

Om aan deze taak te kunnen voldoen, doet het Fonds een beroep op uw vrijgevigheid.

Raad van Bestuur
Prof. Jean-Louis LE CLERC, Voorzitter
Dr. Martine ANTOINE
Dr. Philippe DEHON
Dhr Philippe VAN HALTEREN
Prof. Pierre VIART

Prof. Pierre WAUTHY, Gedelegeerde bestuurder

Statuten
De oprichtingsstatuten van 1980
Gecoördineerde statuten (18118645 - 30 juli 2018)