STEUN EEN PROJECT OM LEVENS TE REDDEN

via een gift, een permannete overschrijving, of een legaat op het banknummer

IBAN BE15 3100 3335 2730BIC : bbrubebb